บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300401300921050130092
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ชื่อ (อังกฤษ)bansanpakia
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.33046748
Longitude
98.81890444
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก