แกน้อยศึกษา
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300311301291050130129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แกน้อยศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)kaenoisuksa
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
956822648
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.67658029
Longitude
98.78652502
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก