บ้านโละ
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301541304901050130490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโละ
ชื่อ (อังกฤษ)BANLOA
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันต้นหมื้อ
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53377342
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.93510379
Longitude
99.25644591
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก