บ้านลาน
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300561302091050130209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAN SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53052573
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.967032
Longitude
99.101613
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก