เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301131305061050130506
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ชื่อ (อังกฤษ)Phiangluang 1 (Banthaton) School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.05578224
Longitude
99.35929392
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก