ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยบอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300941302341050130234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบอน
ชื่อ (อังกฤษ)huaybon
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.95344533
Longitude
99.19984411
Tabe 3
Tab 5