ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกองลม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301651308691050130869
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกองลม
ชื่อ (อังกฤษ)Konglom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองแหง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53477063
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.58006811
Longitude
98.61999444
Tabe 3
Tab 5