โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 113314127415
อนุบาล 27857811,56675
อนุบาล 39488851,83381
ระดับปฐมวัย1,8661,8073,673171
ประถมศึกษาปีที่ 11,3601,3022,662102
ประถมศึกษาปีที่ 21,2721,1692,44197
ประถมศึกษาปีที่ 31,2501,1722,42297
ประถมศึกษาปีที่ 41,2341,1962,43098
ประถมศึกษาปีที่ 51,2331,1562,38996
ประถมศึกษาปีที่ 61,0991,1372,23694
ระดับประถมศึกษา7,4487,13214,580584
มัธยมศึกษาปีที่ 11,3211,2182,53994
มัธยมศึกษาปีที่ 21,1041,1632,26790
มัธยมศึกษาปีที่ 39341,0181,95287
มัธยมศีกษาตอนต้น3,3593,3996,758271
รวมทั้งสิ้น12,75112,46425,2151,040


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --27243270412351144118411541124124570626742532442171694736ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------4013312814013812712066492702502169637512ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --------2823022922422322921631212112112136319915ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --12115127213112117118116114190612111112135315211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --351351702402321452452351231220936240220196538616ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --1011812821511911712215114192615117113145316511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --4213517723023024224224522912181147128121196339116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --49257210644926025427125124323281236137124197353119ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --191281472341241331151201251151637116118171326911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --------14161111611511216462812311716831329ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --2121426131516181713562131811335211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 8116116140354245257268255252233112642522412157652821ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --10159269364276258282389260242913592652442168666622ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --28147275362251276247246241232312722542391165566325ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --763602136584371363382366254242016682462422156671227ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --2612915523413413412713923412027512472362134639115ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --1011212222412011912412813311486552271341116428612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --281221502271321361211241161156624130123177328311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น --5025621064843632602712853552418141073802903277880126ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 49256242214769935926927237536224361538137121196367924ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น ม่อนปิ่นฝางศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น --2614026633314923414223814722439592552502164647318ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า --1311813122513923612913714222088562452452146638516ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300691302281050130228 บ้านปางปอย แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --3114027134024624523813913112399381391231100341015ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --281291572381351361311291341203642115128185334511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --1212013222313013113312213211716452191412105530813ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ แม่คะฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ --50249299448237244239251242226112382342282100646022ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --231191422261181191231121181116616117128161321911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 2213513218934713213913613913512286331391361108342512ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 34131127192365250253255244242230912512272222100650121ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --131151282241191201151161191113622124121167323214ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 191261311763341201261191241131136615119113147325912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300871301841050130184 บ้านปางสัก แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 91811413131111511211411112218567118122147316312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18181513131511015110171515265161311439712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 5161151263211251131201271191125620118117155320612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 532713843208812041314138413841474115378923135414141174393121,39043ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --221322543302321241241191311160721123119163327713ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 121141201463251311251201241221147622134118174326712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301051302121050130212 วัดนันทาราม สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย --81511329116117111112110175624127125176316411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --81271352241301181211271201140633131117181325611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 151522612128574389375362258250240815883802682236777227ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --2412915323612713312514822711967421401301112336112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --17124241351233134145250244225710442482371129542718ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน --48245293455266355260237252232513672462472160657823ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ --6027931395107390379379342253245016562422231121571026ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง บ้านหลวงแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ --261401662381271261221231231159645124126195332011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --------47258252262265270235412492572452151650518ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --51253210445424724624323614822741120134122176345418ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 111191231533381221241261281251163617121113151326712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย แม่นาวางแม่อายศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง --43244287450262241242240243227812532492422144650922ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่สาวแม่อายศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา --31127158259261243236251241229112442252362105645420ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 19125132176350254248249236247228412512432512145658527ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ --3425729147735027235827937934151610331103993312981829ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500301671308711050130871 บ้านนามน เมืองแหงเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ --51101152191141231191281201123622118124164320211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ แสนไหเวียงแหงศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ --221161382281231221141151261128626118117161322711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --616112212181101811314155618114110142310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301761309051050130905 วัดป่าแดง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ --271251522241291281211241151141635131113179327211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --3515318828726623924224024023141234133131198350017ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500301831308821050130882 บ้านอ่าย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --261141402271251301391241301175623121115159327411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --8181162161111211261161171107614114114142316511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช --15117132227122122120115114112068112119139319111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301951308991050130899 สันติวนา หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช --414182101151131811518169628125125178315511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช --593683127694363280310831063107355817843833632230891531ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07