โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 112412224613
อนุบาล 28658031,66875
อนุบาล 39719591,93082
ระดับปฐมวัย1,9601,8843,844170
ประถมศึกษาปีที่ 11,3961,2882,684103
ประถมศึกษาปีที่ 21,2721,1492,42199
ประถมศึกษาปีที่ 31,1871,1472,33499
ประถมศึกษาปีที่ 41,1851,1032,28896
ประถมศึกษาปีที่ 51,0911,0352,12688
ประถมศึกษาปีที่ 61,0201,0062,02685
ระดับประถมศึกษา7,1516,72813,879570
มัธยมศึกษาปีที่ 11,2331,1752,40891
มัธยมศึกษาปีที่ 29831,0572,04086
มัธยมศึกษาปีที่ 38921,0271,91986
มัธยมศีกษาตอนต้น3,1083,2596,367263
รวมทั้งสิ้น12,31011,99324,3031,016


503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --231432663118511441304117489395366323753652422182791133ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------3312912512213113311736562291371122429510ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --------252262302192172122129121011218130315915ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --1411813222111311411611212119761119110130315911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --351532883361381341361432341221736143218197440614ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --1411713122211011119116111179610114116140315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --3813517324123523323923512312061028121113162334115ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --62349211157325024025023513512831033130134197349118ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --1611813423011512211911512011216811113122317711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --------161201911911511119062512312517331639ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --11314271814161418137615121612336411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย เมืองงายเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 7113120140375357254255243249233313662632452174654722ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --131633764904994723102470359349221472402332120668831ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --492642113461246255255243226128611502702692189670425ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ --742672141494394364259261254242614562312422129669624ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย เมืองนะเชียงดาวศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ --2912615522913513413923412912007452462382129638415ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --911812722513013613212113011746452291381112431312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --27131158223126119125