โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1456110614
อนุบาล 215813229033
อนุบาล 317813431233
ระดับปฐมวัย38132770880
ประถมศึกษาปีที่ 123520844336
ประถมศึกษาปีที่ 221018439437
ประถมศึกษาปีที่ 319118737837
ประถมศึกษาปีที่ 422215637837
ประถมศึกษาปีที่ 520916937837
ประถมศึกษาปีที่ 619215935137
ระดับประถมศึกษา1,2591,0632,322221
มัธยมศึกษาปีที่ 11411253
มัธยมศึกษาปีที่ 21211233
มัธยมศึกษาปีที่ 3156213
มัธยมศีกษาตอนต้น4128699
รวมทั้งสิ้น1,6811,4183,099310


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------91911018151181596--------596ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --1019119221181101171151121836--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------11120122112191101846--------846ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------9110112119112171696--------696ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --9119128218111112113111181736--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --8111119212116112110181141726--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --------61916171121171576--------576ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --2121426131516181713562131811335211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 211151831912819114110171876--------959ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 416191193111161819112161626--------819ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --211132411111214111136--------168ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --919118212171171171231151916--------1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --22119141251161121121141141736--------1148ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --81171252101711611519151626--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 511111012631161618110141356--------619ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 7161712031711119151121111656--------859ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 512181153--6181513131255--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 1611211013831411519171101131686--------1069ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 1216171253815171719191456--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --1014114215111161715161506--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน --911612521811519111141121696--------948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 18181513131511015110171515265161311439712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 311111312731411711417171101696--------969ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --1317120212117116191161131836--------1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 4121711339171511216151446--------579ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 5131119391131111717161536--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --151131282141141131181161171926--------1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --19110129216171111131151141766--------1058ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --818116219181141191161151916--------1078ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301541304901050130490 บ้านโละ สันต้นหมื้อแม่อายศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ --181161342191111101917191656--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --616112212181101811314155618114110142310911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --9161152111316111181111506--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --811312121317110171101101576--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 61101161323101141101111111111676--------999ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --81811621518141618181496--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 9112115136312110120110112171716--------1079ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 101715122317110113110114171716--------939ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07