โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1435710015
อนุบาล 215914830737
อนุบาล 318318937238
ระดับปฐมวัย38539477990
ประถมศึกษาปีที่ 129720149842
ประถมศึกษาปีที่ 226920547442
ประถมศึกษาปีที่ 325419244642
ประถมศึกษาปีที่ 421616237842
ประถมศึกษาปีที่ 519115734842
ประถมศึกษาปีที่ 619015134142
ระดับประถมศึกษา1,4171,0682,485252
มัธยมศึกษาปีที่ 12518433
มัธยมศึกษาปีที่ 2914233
มัธยมศึกษาปีที่ 31216283
มัธยมศีกษาตอนต้น4648949
รวมทั้งสิ้น1,8481,5103,358351


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------517119161131131636--------636ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --41519220114113191141141846--------938ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --1131421219181101111101606--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300071300961050130096 บ้านดอน เชียงดาวเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว --------2111318110110181706--------706ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง --9114123212112191816181556--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300161301171050130117 บ้านออน ปิงโค้งเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง --16110126211181131716181536--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --------10112119115111181756--------756ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --------211101911518161696--------696ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น เมืองคองเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง --11314271814161418137615121612336411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 11614111315120151915171616--------729ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 1111511814431611219181131171756--------1199ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300431300841050130084 บ้านป่าบง แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --81161242201291231514121836--------1078ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 218171173121141611216171576--------749ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --711111821011511311117171636--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ แม่นะเชียงดาวศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ --311142213121113111126--------168ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --51121172211261191811211411006--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300521302041050130204 บ้านป่าบง โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --121121242141131111201121101806--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อนฝางศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน --15119134220161611014111476--------818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 216151133815141315161316--------449ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 7113161263219191617121356--------619ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา แม่ข่าฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า -12181103613141215151256--------359ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 519113127351111121818161506--------779ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 71211212131311111715112161646--------859ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง แม่งอนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน --91911829161811317131466--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน --131812121318115110181111656--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง แม่สูนฝางศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 1117151233715141417141316171131713739112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 10113117140315191818181121606--------1009ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง --12115127211119113161111121726--------998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300971302311050130231 บ้านหนองตุ้ม เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง ----2121918181515161416--------437ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย เวียงฝางศูนย์ฯ ตำบลเวียง 816181223816151131101191616--------839ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301061302131050130213 บ้านสันทราย สันทรายฝางศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 2171711636161811117141426--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --131151282191161191121151111926--------1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู ท่าตอนแม่อายศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 --81131212191171181817171766--------978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว มะลิกาแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา ---1141142181121161121101131816--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย แม่อายแม่อายศูนย์ฯ เวียงมะลิกา --41131172161161191181131121946--------1118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301701308891050130889 บ้านปงตำ ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --61711327181411518161486111811513439511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --51611128181121817151486--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี ปงตำไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลปงตำ --1218120281131101716191536--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง แม่ทะลบไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 12116117145315111112181121101686--------1139ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น --13151182618181915171436--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็นไชยปราการศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 10191141333131151718191101626--------959ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
500301911309011050130901 บ้านผาแดง หนองบัวไชยปราการศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 12112110134381131101917161536--------879ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
Version 2020.07