ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่งนก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300711302241050130224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งนก
ชื่อ (อังกฤษ)Banpongnok
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่คะ
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053 346462
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.81708942
Longitude
99.18043907
Tabe 3
Tab 5